Our - Latest News

บริษัท บริษัท จี.เอ็ม.อี จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ.

Activities GME

วันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด

 03-09-2018 03:59:03

เนื่องด้วยวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้า อาทิ ทำบุญบริษัทฯ / ตรวจสุขภาพประจำปี จากนั้นในช่วงบ่ายได้เปลี่ยนจุดรวมพล ณ "สนามราชพฤษ์ คลับ" เพื่อจัดกิจกรรมกระชับมิตรโดยเกมส์กีฬา เช่น แข่งแบดมินตัน,ห่วงหรรษ, พรหมวิเศษ, โยนโบว์ลิ่ง, ร้องคาราโอเกะ ฯลฯ

 Continue Reading...
Activities GME

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 12-01-2018 02:28:01

ทางบริษัทฯ จัดทริปพาพนักงานร่วมทำนุบํารุงศาสนาและไหว้พระ 5 วัด ณ จังหวัดอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายช่วงปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่

 Continue Reading...
Activities GME

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

 30-09-2017 10:08:52

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ " 21st Century Tall Building Design" ในงานก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของงานอาคาร โดยลดการเกิดของเสียให้มากที่สุด จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 Continue Reading...
Activities GME

อบรมและทดสอบความรู้ในงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 22-09-2017 08:16:23

เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในสายงาน จึงดำเนินการให้พนักงาน ได้เข้ารับอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ของงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 Continue Reading...
Activities GME

ครอบรอบ 12 ปี วันก่อตั้ง บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด

 30-08-2017 02:52:03

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 12 ปี การก่อตั้ง บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ทำบุญบริษัทฯ / ตรวจสุขภาพประจำปี / กิจกรรมเกมส์ เช่น ชักกะเย่อ, ร่วมใจต่อจิ๊กซอว์, ปิดตาตีหม้อ ฯลฯ

 Continue Reading...
Activities GME

กิจกรรมสัมมนา บริษัทจี.เอ็ม.อี. จำกัด ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมพีมา วิลล่า พัทยา

 02-08-2017 04:23:42

บริษัทจี.เอ็ม.อี. จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน ฝึกการทำงานร่วมกัน และความสามัคคีในหมู่คณะ

 Continue Reading...
Activities GME

อบรมการใช้เครื่องเชื่อมท่อ PEX

 03-06-2016 04:23:42

การอบรมการใช้เครื่องเชื่อมท่อ PEX ให้ตรงกับการเชื่อมต่อของหลายท่อ PEX-อัล-PEX, SUNPLAST รวมถึง: เครื่องตัดท่อ รีมเมอร์ ดัดสปริง กดมือ ฯลฯ วันที่ วันที่ 3 มิถุนายน 2559

 Continue Reading...
Activities GME

การฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งงานผนังและฝ้าภายใน(SCG)

 03-06-2016 10:23:42

ฝึกอบรมการติดตั้งฝ้าเพดาน รับติดตั้งผนังตราช้าง SCG, Gypsum service center, ... ( ควบคุมงานโดยวิศวกรและช่างผ่านการตรวจสอบคุณภาพงานได้มาตรฐานรับรองจาก SCGและสถาบันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ) วันที่ 3 มิถุนายน 2559

 Continue Reading...
Activities GME

การฝึกอบรมการติดตั้งกระเบื้องเซรามิคขั้นพื้นฐาน

 04-05-2016 02:23:42

การฝึกอบรมการติดตั้งกระเบื้องเซรามิคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้งกระเบื้องเซรามิค และให้เกดความชำนาญทางด้านนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 Continue Reading...

  Show All