สมัครงาน

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด/G.M.E. COMPANY LIMITED ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการทางด้าน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร/Electrical & Communication System,ระบบประปาและสุขาภิบาล/Plumbing & Sanitary System,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ/Air Conditioning & Ventilation System,ระบบป้องกันอัคคีภัย/Fire Protection System มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

เลือกหมวดงาน    

เลือกพื้นที่ทำงาน    ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์ใบสมัคร หรือ Resume สมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-117-0545
เบอร์โทรสาร : 02-117-0546 # 32
อีเมล์ : hr@gme.co.th / กรอกใบสมัครออนไลน์